Ved køb af ting i webshoppen acceptere du følgende betingelser:

  1. Byen.net er ikke forpligtet til at give en tilbagebetaling efter varerne er købt.
  2. Ranks og andre elementer er blot frynsegoder for at donere.
  3. Ved køb fra Serveren (Byen.net) acceptere du også at du er myndig eller har forældre tilladelse før købet er fortaget.
  4. Vi forbeholder os retten til at omdanne, ændre eller fjerne enhver rank eller andre ting uden varsel.
  5. Ved acceptering af denne side, accepterer du at give afkald på din ret til at træffe foranstaltninger mod serveren,
    personale, medlemmer, eller hjemmeside. Disse vilkår og betingelser træder i kraft på ubestemt tid, og umiddelbart efter købet er fortaget.
  6. Du frasiger din 14 dages fortrydelsesret, da der er tale om et elektronisk produkt, som kan tages i brug med det samme.